Dutch Music Games

De Dutch Music Games starten vanaf 2017 ieder jaar in de maand mei. Met drie wedstrijden in Nederland vormen de Games onderdeel van de European Music Games die worden gehouden in Ierland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Deelname staat vrij voor alle showbands, showfanfares, drumbands, performance ensembles en welke ander stijl ook. Doel van de Dutch Music Games is door competitie muzikaal en visueel het maximale uit een groep te halen. Goed voor de leden maar zeker ook goed voor het publiek.

De Dutch Music games zijn de toekomst van onze amateur muziek met showkorpsen en -bands.

Deelnemen kanĀ in de EMG als junior class corps of premier class corps.

De Dutch Music Games geven ook de mogelijk om als junioren of senioren korps deel te nemen in de Open Class

  • 3 juni: Showwedstrijd Roosendaal