Jurering

Onze jury bestaat uit DCE gecertificeerde juryleden uit verschillende landen in Europa. De juryleden worden getraind om wat zij zien of horen, per groep en per wedstrijd te beoordelen en te waarderen. Gekeken wordt naar de inhoud en de uitvoering van de producties. In totaal worden er 8 onderdelen beoordeeld van een productie verdeel in twee hoofdgroepen: Muziek (Instrumentgebruik) en visueel.

Muziek:

  • Blaasinstrumenten: Technische uitvoering (Field Music), Samenspel (Ensemble Music)
  • Percussion (incl. alle niet blaasinstrumenten): Technische uitvoering (Field Percussion), Samenspel (Ensemble Percussion)

Deze worden gezamenlijk beoordeeld op Effectiviteit (Music effect)

Visueel:

  • Technische uitvoering (Field Visual), Samenspel (Ensemble Visual)
  • Visuele ondersteuning (color guard)

Deze worden gezamenlijk beoordeeld op Effectiviteit (Visual effect)

  • 3 juni: Showwedstrijd Roosendaal